دفتر مرکزی : تهران
021-28423858
تهران
021-28423858
کتاب ساخت ایران-دومین جایزه کتاب روایت پیشرفت

روایــت یک جشـن

معرفی و بررسی کتاب «ساخت ایران» | گشت و گذاری در صنعت
احسان نوروزی | انتشارات چشمه |  148 صفحه | چاپ اول 1399
نامزد حوزه حکمرانی «دومین جایزه کتاب روایت پیشرفت»