جزئیات کتاب

img
img
img
img
shape
shape
blog-details
22
آذر

شبیخون به خفاش

معرفی کتاب

 

این کتاب، رمانی با فضای جاسوسی،  روایتگر نحوه شکل گیری و خنثی سازی فتنه آذربایجان در سال های نخست انقلاب و برنامه ضربه زدن به نهال نوپای جمهوری اسلامی در قائله تبریز میباشد.

بالا