جزئیات کتاب

img
img
img
img
shape
shape
blog-details
22
آذر

خط مقدم

معرفی کتاب

 

روایتی مستند از تشکیل یگان موشکی ایران، از نقطه صفر تا تشکیل خطوط متعدد آن در جای جای ایران

کتاب روایتگر تجربه‌ای بدیع از پیشرفت استراتژیک کشور در حوزه‌ای امنیتی است 

بیان چالش‌های ورود به صنعت پیشرفته‌ی موشکی و مقابله‌ی شهید طهرانی مقدم با ادبیات یاس‌آمیز موجود که پر از "نمیتوانی‌ها" و "دیگر ادامه دادن ممکن نیست‌ها" بوده

القای روحیه خودباوری در خواننده از ویژگی‌های کتاب است

 

بخشی از کتاب

 

 

جمعه جشن تشرین بود. داخل چمن زردشدهٔ زمین فوتبال یک زمین والیبال درست کرده بودند و صندلی‌هایی که در چندین ردیف دورش چیده بودند، از افراد گروهان‌ها و گردآان‌های تیپ ۱۵۵ و ۱۵۶ موشکی سوریه پر شده بود. جایگاه عریض و طویلی هم در قسمت بالای زمین برای سخنرانی درست کرده بودند که با گل‌های مصنوعی و عکس حافظ اسد و پرچم سوریه تزیین شده بود. پشت تریبون سخنران، یک ردیف مبل چیده شده بود که جایگاه فرماندهان بود. یک ردیف صندلی هم در پشت ردیف مبل گذاشته بودند که مخصوص مهمانان ویژه بود. حسن‌آقا بر روی یکی از مبل‌های ردیف اول مابین سرتیپ ترکی و سرلشکر عبدالقادر نشسته بود. بچه‌ها هم روی صندلی‌های ردیف دوم بودند. فرمانده یکی از گردان‌های موشکی پشت تریبون گزارش می‌داد. حسن‌آقا کم‌وبیش بعضی کلمه‌ها و موضوع صحبتش را می‌فهمید، ولی بیشتر حواسش به جمعیت دورتادور زمین و مخصوصاً روس‌ها بود. فقط هفت‌هشت نفر از روس‌ها در جشن شرکت کرده بودند که در ضلع بالا و گوشهٔ سمت راست زمین نشسته بودند. همگی لباس ارتش سوریه را پوشیده بودند. بدون درجه بودن لباسشان آن‌ها را از بقیهٔ جمعیت متمایز می‌کرد. رّد نگاهشان هم بیشتر از آنکه به سخنران برسد، روی ردیف دوم صندلی‌ها و بچه‌های ایرانی بود. هر کسی می‌توانست کنجکاوی را توی چهره‌شان ببیند.

 

 

 

بالا