جزئیات کتاب

img
img
img
img
shape
shape
blog-details
22
آذر

داستان رویانا

معرفی کتاب

 

روایت تاریخ شفاهی از اقدامات شهید دکتر سعید کاظمی آشتیانی در پژوهشگاه رویان از تأسیس تا تثبیت و پیشرفت است

خاطرات پژوهشگاهی که که موفق به درمان ناباروری و سلول درمانی و شبیه‌سازی شد

 

 

 

 

 

 

بالا