درباره ما

img
img
img
img
shape
shape

در حالی که انقلاب اسلامی ایران در دهه چهارم حیات پر فراز و نشیب خود به سر می‌برد؛ اما پیشرفت‌ها و پسرفت‌های کشور در این سالها به نحو شایسته روایت نشده‌است؛ چه بسیارند چالش‌هایی که با مجاهدت‌، اراده و نوآوری‌های مردان و زنان ایرانی پشت سر گذاشته شده ولی عدم ثبت و روایت مسائل و شیوه حل آنها، محققان را به جست وجوی راه حل، در دریای نظریات واداشته، در حالی که با استفاده از بال تجربه ­های متفاوت کشور، می­توان راه عبور از این چالش‌ها را به کار بست؛ و چه بسیارند تجربه ­هایی که با شکست مواجه شده­ اند، ولی به دلیل عدم روایت و بازخوانی، دگرباره آزموده می­ شوند.  چند سالی است که پژوهشگران و نویسندگانی با دغدغه روایت تجربه حرکت کشور در مسیر پیشرفت، آثاری را تولید کرده‌اند ولی ناگفته ها بسیار بیشتر از آن چیزی است که روایت شده، لذا بر آنیم تا با همراهی و هم افزایی صاحبان تجربه، محققان، نویسندگان و ناشران، روایت پیشرفت را به جریانی در عرصه نشر تبدیل کنیم .

بررسی روند تکوین نظام های توسعه و مدیریت در کشور‌های غربی نشان میدهد این نظام های توسعه مبتنی بر تجربیات بومی این کشور‌ها شکل گرفته اند و ما نیز برای رسیدن به الگوی پیشرفت بومی در ایران، نیازمند بازخوانی تجربیات پیشرفت های بومی خود هستیم، جایزه کتاب روایت پیشرفت مجرایی برای بازخوانی تجربیات بومی پیشرفت‌های سال های پس از انقلاب اسلامی میباشد،. 

بالا