فراخوان

در حالی که انقلاب اسلامی ایران در دهه چهارم حیات پر فراز و نشیب خود به سر می‌برد؛ اما پیشرفت‌ها و پسرفت‌های کشور در این سالها به نحو شایسته روایت نشده‌است؛ چه بسیارند چالش‌هایی که با مجاهدت‌، اراده و نوآوری‌های مردان و زنان ایرانی پشت سر گذاشته شده ولی عدم ثبت و روایت مسائل و شیوه حل آنها، محققان را به جست وجوی راه حل، در دریای نظریات واداشته، در حالی که با استفاده از بال تجربه­های متفاوت کشور، می­توان راه عبور از این چالش‌ها را به کار بست؛ و چه بسیارند تجربه ­هایی که با شکست مواجه شده­اند، ولی به دلیل عدم روایت و بازخوانی، دگرباره آزموده می­ شوند.

چند سالی است که پژوهشگران و نویسندگانی با دغدغه روایت تجربه حرکت کشور در مسیر پیشرفت، آثاری را تولید کرده‌اند ولی ناگفته ها بسیار بیشتر از آن چیزی است که روایت شده، لذا بر آنیم تا با همراهی و هم افزایی صاحبان تجربه، محققان، نویسندگان و ناشران، روایت پیشرفت را به جریانی در عرصه نشر تبدیل کنیم؛ «جایزه کتاب روایت پیشرفت» گام نخست ما در این راستا می‌باشد.

این رویداد توسط انجمن روایت پیشرفت که سازمانی مردم نهاد، متشکل از فعالان حوزه روایت پیشرفت است برگزار می­ شود.

اهداف جشنواره

اهداف جشنواره

اولین دوره جایزه کتاب روایت پیشرفت برگزار می شود. در این جشنواره، جایزه کتاب روایت پیشرفت، به کتاب های برگزیده در حوزه های حکمرانی، فرهنگ و هنر، دفاعی- امنیتی، علم و فناوری و ادبیات داستانی، جوایزی اهدا خواهد شد. کتاب های حوزه روایت پیشرفت به کتاب هایی گفته می شود که تجربه ای از حرکت کشور در مسیر پیشرفت را همراه با فراز و نشیب های آن روایت کرده باشد. این رویداد توسط انجمن روایت پیشرفت که سازمان مردم نهادی متشکل از فعالان حوزه روایت پیشرفت است برگزار می شود.

آثار جشنواره

آثار جشنواره

روایت تجربه های حرکت کشور در حوزه های مختلف فرهنگی، سیاستگذاری و حکمرانی، علم و فناوری و دفاعی و امنیتی و بررسی فراز و نشیب ها و نقاط قوت و ضعف کشور در این حرکت ها، می تواند یکی از منابع اصلی برای ترسیم مسیر پیش روی کشور برای حرکت به سوی پیشرفت باشد. آثار مورد نظر نه فقط آثاری برای گزارش دهی یا بیان بولتن وار دستاورد ها بلکه تلاشی برای روایت دقیق حرکت فردی، سازمانی یا دولتی برای پیشرفت است. باشد با مطالعه موشکافانه مسیر پیشرفت های رخ داده کمکی به ترسیم الگوی پیشرفت بومی کرده باشیم.

چرایی روایت پیشرفت

چرایی روایت پیشرفت

روایت تجربه های حرکت کشور در حوزه های مختلف فرهنگی، سیاستگذاری و حکمرانی، علم و فناوری و دفاعی و امنیتی و بررسی فراز و نشیب ها و نقاط قوت و ضعف کشور در این حرکت ها، می تواند یکی از منابع اصلی برای ترسیم مسیر پیش روی کشور برای حرکت به سوی پیشرفت باشد. آثار مورد نظر نه فقط آثاری برای گزارش دهی یا بیان بولتن وار دستاورد ها، که تلاشی برای روایت دقیق حرکت فردی، سازمانی یا دولتی برای پیشرفت است.

ارسال آثار

ارسال آثار

دبیرخانه این جشنواره از ناشران و نویسندگان دعوت می کند تا آثارشان در رده روایت پیشرفت در حوزه های سیاستگذاری و حکمرانی، فرهنگی و هنری، دفاعی و امنیتی، علم و فناوری و ادبیات داستانی و رمان را به صندوق پستی دبیرخانه به شماره 1416664151 ارسال کنند.

shape
img
img
shape
shape
shape
shape

بخش های جشنواره

فرهنگی و هنری

فرهنگی و هنری

دفاعی و امنیتی

دفاعی و امنیتی

علم و فناوری

علم و فناوری

حکمرانی

حکمرانی

ادبیات داستانی

ادبیات داستانی

آثار روایت پیشرفت

الف تا ی
حکمرانی
زایو
ادبیات داستانی
رسم جهاد
حکمرانی
پرتاب
ادبیات داستانی
اپلای
ادبیات داستانی

با جامعه ما ارتباط برقرار کنید

بالا